Jump to content
-.MR.X'NeØ.-

Projekt nowelizacji ustawy zakłada uznanie e-sportu za sport w Polsce

Recommended Posts

Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad zmianą ustawy o sporcie. Jednym z celów projektu jest rozszerzenie samej definicji sportu, która od teraz miałaby także uwzględniać wszelkie aktywności umysłowe, mające na celu poprawę sprawności intelektualnej.
 
 
Prób uczynienia e-sportu prawdziwym sportem było już wiele, ale pod względem prawnym państwa wprowadzają zmiany dopiero od niedawna. W czerwcu bieżącego roku Ministerstwo Sportu Rosji wydało rozporządzenie, w którym oficjalnie uznało e-sport dziedziną sportu, dzięki czemu gracze podróżujący na turnieje będą mieli łatwiejszy dostęp do wiz. W Szwecji o wprowadzenie podobnego pomysłu w życie walczy Emil „HeatoN” Christensen, były gracz CS 1.6 i menedżer Ninjas in Pyjamas.
 
Wszystko wskazuje na to, że do tego typu zmian już w niedługim czasie może dojść w Polsce. Nowelizacja ustawy o sporcie, obecnie opracowywana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zakłada zmianę definicji sportu wskazanej w art. 2 ust. 1 ustawy. Jej obecnie brzmienie to:
 
Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
 
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przy projekcie ustawy pojawiła się informacja, że „niewystarczający jest również zakres definicji sportu, która w dzisiejszym stanie prawnym nie obejmuje aktywności umysłowej”, z kolei celem zmian ma być „rozszerzenie definicji sportu o aktywność umysłową i zaliczenie do aktywności uznawanych za sport aktywności umysłowych, których celem jest poprawa ogólnej sprawności intelektualnej, w tym myślenia przyczynowo skutkowego oraz koncentracji”. Pod to zalicza się e-sport, który do tej pory był pomijany przez ustawodawcę.
 
Trudno na tym etapie prac określić, jak konkretnie na e-sportowców wpłynie zmiana ustawy. Idąc śladem innych państw można domyślać się, że gracze będą mieli ułatwiony proces zdobywania wiz przy podróżowaniu na turnieje. Patrząc w nieco dalszą przyszłość, więcej państw uznających e-sport za dziedzinę sportu mogłoby otworzyć furtkę graczom komputerowym na Igrzyska Olimpijskie, o co również zabiegała część działaczy e-sportowych.
 
Należy również pamiętać, że powyższe propozycje pochodzące z Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie są wiążące. Projekt zmiany ustawy musi przebyć długą drogę zanim wejdzie w życie, a do tego czasu jego założenia mogą ulec zmianie. Ponadto program Ministra Sportu i Turystyki na przyszły rok nie wymienia zmiany statusu e-sportu w najważniejszych celach.
 
Mimo to już teraz warto zwrócić uwagę, że władza ustawodawcza w Polsce nie pozostaje zupełnie obojętna wobec wciąż rozwijającego się e-sportu.
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×