Jump to content
Sign in to follow this  
Dydek

Spis Komend AMX

Recommended Posts

Zamieszczam tutaj spis komend AMX , będzie to podpora dla wszystkich tych , którzy pragną zostać adminami , lecz nie mają bladego pojęcia o AMX.


1. amx_ban [nick] [powody] 

Banowanie gracza na serwerze na określony czas z podaniem powodu.

2. amx_banid [id] [powody] 

Banowanie gracza na serwerze na określony czas z podaniem powodu. Ban zakładany jest na STEAM_ID.

3. amx_banip [ip] [powody]

Banowanie gracza na serwerze na określony czas z podaniem powodu. Ban zakładany jest na IP.

4. amx_banmenu

Wyświetla menu do banowaniagraczy.

5. amx_cancelvote

Anuluje toczące się głosowanie.

6. amx_cfg

Ładuje plik konfiguracyjny z ustawieniami.

7. amx_cfgmenu

Wyświetla menu z gotowymi konfiguracjami serwera.

8. amx_chat [tekst]

Chat służący do porozumiewania się pomiędzy administratorami. Zwykli gracze nie widzą tekstu pisanego z tą komendą.

9. amx_clcmdmenu

Wyświetla menu z komendami wykonywanymi na komputrze gracza.

10. amx_cmdmenu

Wyświetla menu z komendami wykonywanymi na serwerze.

11. amx_csay [kolor] [tekst]

Wyświetla kolorowe wiadomości na HUD w centralnym miejscu ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który wywołał polecenie.

12. amx_ccsay [kolor] [tekst]

Wyświetla kolorowe wiadomości na HUD w centralnym miejscu ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywołał polecenie.

13. amx_cvar [wartość]

Zmienia cvary serwera, pozwala dostosować konfigurację.

14. amx_cvarmenu

Wyświetla menu z cvarami, pozwala na szybkie zmiany konfiguracji.

15. amx_ffmenu

Wyświetla menu pozwalające zmienić opcje "friendly fire".

16. amx_fsay [kolor] [tekst]

Wyświetla kolorowe wiadomości na HUD w podamym miejscu ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który wywołał polecenie.

17. amx_fsayy [kolor] [tekst]

Wyświetla kolorowe wiadomości na HUD w podamym miejscu ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywołał polecenie.

18. amx_help

Wyświetla listę oraz pomoc dostępnych komend (w zależności od poziomu dostępu) podczas pisania w konsoli.

19. amx_kick [powody]

"Wykopanie" gracza z serwera na określony czas z podaniem powodu.

20. amx_kickmenu

Wyświetla menu do "kopania" graczy.

21. amx_knives [1 lub 0]

Włacza tryb gry "tylko noże".

22. amx_leave [tag] [tag] [tag]

Pozwala pozostać na serwerze graczom którzy mają wpisane określone tagi. Gracze bez określonych tagów zostają odłaczeni z serwera.

23. amx_map [czas za ile mapa ma być zmieniona / w sekundach]

Wywołuję zmianę mapy. Jeśli nie podamy czasu po jakim mapa ma sie zmienić zmiana następi natychmiast.

24. amx_mapmenu

Wyświetla menu z którego można wybrać mapy do zmany.

25. amx_nopas

Zdejmuje hasło założone na serwer.

26. amx_password

Zakłada hasło na serwer.

27. amx_pause

Pauzuje serwer.

28. amx_paucecfg [nazwa]

Pozwala zarządzać pracą pluginów.

Komendy:
off - pałzuje wszystkie pluginy nie bądące na liście
on - włącza wszystkie pluginy
stop - wyłacza plugin
pause - pałzuje plugin
enable - włacza plugin
save - zapisuje listę wyłaczonych pluginów
clear - czyści listę wyłaczonych pluginów
list - wyświetla listę pluginów
add - ustawia flagę że plugin nie może być pauzowany

29. amx_pausecfgmenu

Wyświetla menu w którym można zarządzać pracą pluginów.

30. amx_psay [nick] [tekst]

Wysyła prywatną wiadomość do określonego gracza.

31. amx_rcon

Pozwala podczas gry na wywyłanie poleceń rcona.

32. amx_restmenu

Wyświetla menu w którym można ustawić restrykcje kupowania borni i ekipunku.

33. amx_slap [HP]

Udeża gracza z zadaną siła odbierając mu HP.

34. amx_slapmenu

Wyświetla menu pozwalające udeżać lub uśmiercać graczy.

35. amx_slay

Uśmierca gracza.

36. amx_unban

Zdejmuje bana z WONID lub IP.

37. amx_vote

Włącza głosowanie na dowolny temat

38. amx_voteban

Włącza głosowanie za zbanowaniem gracza na serwerze.

39. amx_votekick

Włącza głosowanie za "wykopaniem" gracza z serwera.

40. amx_votemap [mapa] [-//-]

Włącza głosowanie na wybrane mapy. Max. pięc map!

41. amx_votemapmenu

Wyświetla menu do głosowania ma mapy.

42. amx_who

Wyswietla kto jest aktyalnie na serwerze. Dodatkowo podaje który gracz posiada prawa do adminowania serwerem.

43. amx_modmenu

Wyświetla całe menu banowanie/kicki vote/glosuj na mapki itp.
Jeśli pomogłem daj +

 

Źródło: Cs-Soplica.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×